Τμήματα του Ι.Π.Ε.Τ.

Πολιτιστική Κληρονομιά

...έχει στόχο τη διατήρηση, διαφύλαξη και διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Αρχαιομετρία

...στόχος είναι η εξαγωγή πληροφοριών με φυσικοχημικές μεθόδους σε αρχαιολογικά αντικείμενα, μνημεία, έργα τέχνης

Πολυμέσα

...στόχος η προώθηση της έρευνας νέων τεχνολογιών, τεχνικών και μεθόδων παρουσίασης της πληροφορίας.

Εκπαίδευση & Τηλεκπαίδευση

...στόχος η ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων που συμβάλλουν στη δημιουργία εμπλουτισμένων μαθησιακών περιβαλλόντων

Υπολογιστικά Συστήματα

...στόχος η έρευνα και ανάπτυξη ευφυών υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών

Κλεψύδρα

...Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος

Σας ενημερώνουμε ότι
Τον Μάρτιο του 2012 το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) συγχωνεύτηκε στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ www.ilsp.gr) βάση του νόμου 4051/2012,.

Η σελίδα του πρώην ΙΠΕΤ είναι ανενεργή και το περιεχόμενό της δεν ενημερώνεται πλέον.Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν πρόσφατες ανακοινώσεις.

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε