Προσωπικόfont color="#ffffcc">Τσιρλιγκάνης K. Νέστωρ
Ερευνητής Α΄ - Πυρηνικός Φυσικός
Υπεύθυνος Τμήματος Αρχαιομετρίας & Φυσικοχημικών Μετρήσεων
Σπουδές:

1995 - Ph.D. στην Πυρηνική Τεχνολογία, The University of Michigan, USA 

1987 - M.Sc. στην Πυρηνική Τεχνολογία, The University of Michigan, USA 

1986 - Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ενδιαφέροντα:

Πυρηνικές μετρήσεις και εφαρμογές τους, εφαρμογές ραδιοϊσοτόπων, μέθοδοι χρονολογήσεων, νέες τεχνολογίες στον πολιτισμό
e-mail: tnestor AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 78787 x 124    
Προσωπική σελίδα: http://www.ipet.gr/~tnestor

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε