Προσωπικόfont color="#ffffcc">Κουτσιαμάνης Ρέμους - Άρης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός και Μηχ/κός Η/Υ - Υποψήφιος Διδάκτωρ
Σπουδές:

Από το 2007 - Υποψήφιος Διδάκτωρ, Εργαστήριο Προγραμματισμού και Επεξεργασίας Πληροφοριών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2006 - MSc in Artificial Intelligence, Department of Informatics, College of Science and Engineering, University of Edinburgh, UK

2005 - Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ενδιαφέροντα:

Αλγόριθμοι Ροών Δεδομένων, Βελτιστοποίηση Αλγορίθμων, Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι, Τεχνητή Νοημοσύνη
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
e-mail: ariskou AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 78787 x 325    
Προσωπική σελίδα:

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε