ΒιβλιοθήκηYπεύθυνος/η: Καραμαλίδου Κατερίνα
Προσωπικό:
Mεταπτυχιακοί ερευνητές:
Επιστημονικοί συνεργάτες:

Η Βιβλιοθήκη του Ι.Π.Ε.Τ. συστάθηκε το 2000 και στεγάζεται στο Κεντρικό Κτίριο του Ι.Π.Ε.Τ. (Τσιμισκή 58, 67100 Ξάνθη). Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Η βιβλιογραφία αφορά κυρίως την Αρχαιολογία, τη Μουσειολογία, την Εκπαίδευση, τις Θετικές Επιστήμες με έμφαση στην Αρχαιομετρία, καθώς και την Τεχνολογία με έμφαση στην Πληροφορική και την Επιστήμη των Υπολογιστών. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης σήμερα περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 700 τίτλους (σε βιβλία, ερευνητικά περιοδικά, άτλαντες, διδακτορικές διατριβές, CD-ROMs).

Η συλλογή είναι χωρισμένη σε πέντε κύριες θεματικές ενότητες (α) Αρχαιομετρία, (β) Αρχαιολογία, (γ) Πληροφορική, (δ) Εκπαιδευτική Τεχνολογία και (ε) Γενικού Ενδιαφέροντος, ενώ τα περιοδικά αποτελούν μια ξεχωριστή ενότητα. Όλοι οι τίτλοι, με εξαίρεση τα περιοδικά και τα CD-ROMs, είναι αρχειοθετημένοι και ταξινομημένοι ανά θεματική ενότητα και σύμφωνα με το σύστημα αρχειοθέτησης διεθνών βιβλιοθηκών, καθώς επίσης είναι και ηλεκτρονικά καταχωρημένοι στο σύστημα ABEKT 5.5 (Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Τα δε περιοδικά είναι ταξινομημένα αλφαβητικά ανά τίτλο και με χρονολογική σειρά από το παλαιότερο στο νεότερο. Τα CD-ROMs είναι αρχειοθετημένα αλφαβητικά και φυλάσσονται σε ειδικό χώρο στη βιβλιοθήκη. Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL Link), μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε επιστημονικά περιοδικά και δημοσιεύσεις μεγάλων διεθνών εκδοτικών οίκων (Elsevier, Springer, Oxford University Press, Wiley, Blackwell κλπ.).

Η Βιβλιοθήκη εάν και δεν είναι δανειστική, επιτρέπει τη χρήση και μελέτη των βιβλίων και όλων των συγγραμμάτων σε όλο το προσωπικό, τους υποτρόφους, τους συνεργάτες, καθώς και τους επισκέπτες του Ινστιτούτου. Το υλικό της ανανεώνεται και ενημερώνεται ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες του Ινστιτούτου, καθώς και τις εξελίξεις στα αντίστοιχα ερευνητικά και ακαδημαϊκά πεδία. Στο χώρο της βιβλιοθήκης είναι εγκατεστημένος ένας ηλεκτρονικός κατάλογος που διευκολύνει την εύρεση των βιβλίων και λοιπών συγγραμμάτων από τους χρήστες.

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε