Υπολογιστικό ΚέντροYπεύθυνος/η: Σταυρόγλου Π. Κωνσταντίνος
Προσωπικό:
Mεταπτυχιακοί ερευνητές:
Επιστημονικοί συνεργάτες:

Το κέντρο υπολογιστών του Ι.Π.Ε.Τ. παρέχει στους χρήστες και στους ερευνητές του ένα περιβάλλον εργασίας που βασίζεται σε πολλές πλατφόρμες.


Υπάρχουν ένας κεντρικός υπολογιστής SUN με λειτουργικό σύστημα Solaris 10 (SUN Enterprise 3500), τρεις κεντρικοί υπολογιστές με Windows 2003 (ένας Compaq ML 570 , δύο Compaq ML 570 G4 και ένας κεντρικός υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα Linux. Τρεις από αυτούς, εξυπηρετούν τις ανάγκες του ιδρύματος για πλήρη και αυτόνομη σύνδεση με το Διαδίκτυο, και δύο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το εσωτερικό δίκτυο. Η συνολική ικανότητα αποθήκευσης του συστήματος υπερβαίνει το 4,5 Terabyte τεχνολογίας SCSI-5 και ρομποτικής τεχνολογίας συσκευή backup των δεδομένων. Η σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω της ΕΔΕΤ επιτυγχάνεται στα 8 Mbps τεχνολογίας VDSL καθώς επίσης προετοιμάζετε η διασύνδεση του Ι.Π.Ε.Τ. μέσω οπτικών ινών με το ευρυζωνικό δίκτυο του Δήμου Ξάνθης. Το τοπικό δίκτυο βασίζεται σε switches των 1000 Mbps της CISCO και παρέχετε και ασύρματη επικοινωνία τόσο στους επισκέπτες όσο και στους συνεργάτες του Ι.Π.Ε.Τ..Το κέντρο υπολογιστών παρέχει πλήθος υπηρεσιών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς χρήστες-συνεργάτες και τους ερευνητές του Ινστιτούτου, ακόμα και εξ αποστάσεως. Ο εξοπλισμός σε υπολογιστές περιλαμβάνει: πάνω από σαράντα τερματικούς υπολογιστές γραφείου γενιάς Pentium 4 Duo και Quad Core, με λειτουργικό σύστημα Windows XP, Vista και Linux και είναι εξοπλισμένοι εξειδικευμένο υλικό (hardware). Ο υπολογιστικός εξοπλισμός συμπληρώνεται από πλήθος φορητών υπολογιστών, τρεις δικτυακούς εκτυπωτές Laser, έναν έγχρωμο εκτυπωτή Laser, εκτυπωτές Inkjet, σαρωτές υψηλής πιστότητας κ.λ.π

Το ενοποιημένο δίκτυο φωνής-δεδομένων παρέχει στους εργαζόμενους του Ι.Π.Ε.Τ. τη δυνατότητα χρήσης τεχνολογιών όπως IP τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης φωνής, web και video και υλοποιήθηκαν με εξοπλισμό και τερματικές συσκευές των κατασκευαστικών οίκων CISCO και SONY.

Το κέντρο υπολογιστών χειρίζεται επίσης, την ασφάλεια των κτηρίων του ιδρύματος, διαθέτει κεντρικό σύστημα συναγερμού και πυρασφάλειας και ελέγχει την πρόσβαση στις διάφορες εγκαταστάσεις του μέσω καρτών πιστοποίησης ταυτότητας (I.D. cards).

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε