Προσωπικόfont color="#ffffcc">Σταυρόγλου Π. Κωνσταντίνος
Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας (ΠΕ)
Τμήμα Μηχανογράφησης/ Υπολογιστικό Κέντρο
Σπουδές:

2005 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1995 - Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ενδιαφέροντα:

Διαχείριση και ασφάλεια δικτύων, Προγραμματισμός / ανάπτυξη λογισμικού, Βάσεις δεδομένων, Image Processing, Digital Imaging and Multimedia, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Εφαρμογές e-learning, κ.λ.π.
e-mail: kstavrog AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 25410 78787 x 120    
Προσωπική σελίδα:

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε