Προσωπικόfont color="#ffffcc">Πυλούδης Κωνσταντίνος
Πληροφορικός, MSc 
Σπουδές:
2009 - MSc in Mobile and Pervasive Computing , Newcastle University, UK

2008 – Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Επιστήμης υπολογιστών, Ηράκλειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης


Ενδιαφέροντα:
Προγραμματισμός / ανάπτυξη λογισμικού / προγραμματισμός φορητών συσκευών, Βάσεις δεδομένων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Κρυπτογραφία.


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
e-mail: pyloudis AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 2541078787 x 325    
Προσωπική σελίδα:

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε