Προσωπικόfont color="#ffffcc">Καραμπατζάκης Δημήτριος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, PhD 
Σπουδές:
2009:Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.

2003:Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά.


Ενδιαφέροντα:
Ψηφιακά Συστήματα, Τεχνολογίες υλικού και λογισμικού RFID, VLSI, Condition Monitoring.


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
e-mail: dkara AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: + 30 25410 78787 x 325    
Προσωπική σελίδα:

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε