Τμήμα ΠολυμέσωνYπεύθυνος/η: Παυλίδης Π. Γεώργιος
Προσωπικό: Κουτσούδης Ανέστης
Mεταπτυχιακοί ερευνητές:
Επιστημονικοί συνεργάτες: Αρναούτογλου Φώτης

Το Τμήμα Πολυμέσων, του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) του Ερευνητικού Κέντρου 'Αθηνά', είναι από τα παλαιότερα τμήματα του Ινστιτούτου. Στο Τμήμα Πολυμέσων, οι προσπάθειες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης εστιάζονται σε πρωτοποριακές ΤΠΕ για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση. Το Τμήμα βασίζεται σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, σε υπολογιστικές υποδομές και σε εξειδικευμένο εξοπλισμό που περιλαμβάνει ένα πλήρες φωτογραφικό στούντιο, διάφορα προβολικά συστήματα 2 και 3 διαστάσεων, συστήματα επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, υψηλών προδιαγραφών και παραγωγικότητας συστήματα ψηφιοποίησης (σαρωτές εγγράφων, βιβλίων, αφισών, φιλμ, μικρο-φιλμ, κοκ), καθώς και συστήματα τρισδιάστατης ψηφιοποίησης, τρισδιάστατης και πολυφασματικής φωτογράφησης, κοκ. Το Τμήμα Πολυμέσων έχει μεγάλη εμπειρία σε έργα Ε&Α με κύριο αντικείμενο σε πρωτοποριακές ΤΠΕ και ειδικότερα πολυμεσικά συστήματα πληροφοριών για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνουν πολυμεσικές εφαρμογές, πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, επεξεργασίας πολυμεσικών δεδομένων, δεικτοδότηση και σημασιολογική επεξεργασία πολυμεσικών δεδομένων. Το Τμήμα βασίζεται σε δύο ερευνητές που πλαισιώνονται από προσωπικό των άλλων Τμημάτων του Ινστιτούτου και από εξωτερικούς συνεργαζόμενους ερευνητές και τεχνικούς. Η έρευνα στο Τμήμα Πολυμέσων εστιάζεται σε τομείς όπως η ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων τρισδιάστατων αναπαραστάσεων πραγματικών και εικονικών κόσμων, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων πολυδιάστατων δεδομένων, οργάνωσης πολυμεσικών συλλογών σύμφωνα με ανάλυση βάσει περιεχομένου, αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής, έξυπνων περιβαλλόντων αλληλεπίδρασης και διάχυτης ευφυίας.


Επιτεύγματα:

 • Αλγόριθμοι και τεχνικές για δεικτοδότηση και ανάκτηση τρισδιάστατων δεδομένων

 • Ισχυρή τεχνογνωσία σε τεχνικές τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και εικονικής αναπαράστασης αντικειμένων μικρής-έως-μεγάλης κλίμακας και ανοικτών χώρων

 • Ισχυρή τεχνογνωσία σε περιβάλλοντα εικονικών εκθέσεων και μουσείων καθώς και έξυπνων εικονικών περιηγήσεων

 • Αλγόριθμοι και τεχνικές για την απεικόνιση και αναπαράσταση πολυδιάστατων δεδομένων

 • Αλγόριθμοι και τεχνικές επεξεργασίας εικόνων

 • Ισχυρή τεχνογνωσία σε ανάπτυξη πολυμεσικών βάσεων δεδομένων σε σχεσιακή ή ιεραρχική δομή

 • Ισχυρή τεχνογνωσία σε επεξεργασία μέσων και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών για τοπική και διαδικτυκή λειτουργία


Τρέχουσες ερευνητικές κατευθύνσεις:

 • Πρωτοποριακές εικονικές περιηγήσεις βάσει περιεχομένου

 • Ανάκτηση βάσει περιεχομένου τρισδιάστατων δεδομένων και ταύτιση σχήματος

 • Ανάλυση και σχολιασμός τρισδιάστατων μοντέλων

 • 'Σοβαρά παιχνίδια' (μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι) με χρήση μηχανών τρισδιάτατων παιχνιδιών

 • Τεχνολογίες τρισδιάστατων γραφικών πραγματικού χρόνου

 • Προωθημένες τεχνικές αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής και έξυπνα περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης

 • Εφαμοργές διάχυτης ευφυίαςΙστότοπος Τμήματος Πολυμέσων

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε