Προσωπικόfont color="#ffffcc">Καζάκης Α. Νικόλαος
Χημικός Μηχανικός, Ph.D.
Σπουδές:

2008 - Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική, Εργαστήριο Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


2003 - Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ενδιαφέροντα:

Αρχαιομετρία, Υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD), Ανάλυση και σχεδιασμός συσκευών διεργασιών, Μελέτη πεδίου ροής με μη-παρεμβατικές τεχνικές (ηλεκτρική, ταχείας φωτογράφησης, LDA), Μελέτη της επίδρασης των φυσικών ιδιοτήτων και τασιενεργών ουσιών σε διφασικές ροές
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
e-mail: nikkazak AT ipet.athena-innovation.gr    
Τηλέφωνο: +30 2541078787 x 125    
Προσωπική σελίδα:

Αναζήτηση

Διακρίσεις

Επισκεφθείτε